Pool

 

  

OBWIESZCZENIE

   W sezonie 2017/2018 woda w niecce basenowej odpowiadała wynikom mikrobiologicznym, natomiast nie odpowiadała wynikom fizykochemicznym. Informujemy, iż zostały wprowadzone działania naprawcze.   

 

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

OK, close